Política de Privacitat

 

Incorporació de dades personals als fitxers d’ESPAI TRAIL

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter personal (en endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’usuari faciliti a través del lloc web https://www.thetrailzone.com/ (en endavant, “la Pàgina Web”) seran incorporades i tractades en els fitxers titularitat d’Espai Trail, S.L., per a les finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari, i mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis d’Espai Trail, S.L.

L’emplenament de totes les dades sol licitats a través de la pàgina web és necessària per aconseguir una prestació dels serveis posats a disposició de l’Usuari. Si no facilitar totes les dades, El titular de la Pàgina web no garanteix que la informació i serveis facilitades puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats del usuari.

Abans de facilitar a la pàgina web dades personals relatives a terceres persones, l’usuari haurà d’obtenir la seva previ i exprés consentiment, havent informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’usuari s’obliga a mantenir indemne al titular de la pàgina web davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar com a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

Exercici de drets

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida al Titular de la pàgina web (Crtra. BV-2112 Km. 4,5. 08810 Sant Pere de Ribes. Barcelona), o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@thetrailzone.com. En ambdós casos l’Usuari interessat haurà acompanyar una còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Ús de Cookies

El Titular de la Pàgina Web, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega per la pàgina web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant la seva temps de navegació.

Les galetes utilitzades per la pàgina web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, per la qual que no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba allotjada la pàgina web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla. Es utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.

Per utilitzar la pàgina web no és necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per la pàgina web, o el tercer que actuï en nom del titular de la pàgina web, sense perjudici que sigui necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cada un dels serveis la prestació dels que requereixi el previ registre o “Login”.